` Čo je hovawart klub | Slovenský hovawart klub

Čo je hovawart klub

Slovenský hovawart klub (SHK)

      pôsobí ako záujmové združenie občanov, ktorého cieľom je riadiť chov hovawartov na Slovensku.

  • SHK je členom Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Medzinárodnej federácie chovateľov psov (FCI), Medzinárodnej federácie chovateľov hovawartov (IHF) a Zväzu športovej kynológie (ZŠK).
  • Členom SHK sa môže stať na základe prihlášky každý, bez ohľadu na to, či je majiteľom hovawarta. 
  • Členmi SHK nemôžu byť chovatelia hovawartov, organizovaní v kluboch, ktoré nie sú členskými klubmi FCI a IHF.
  • Podmienkou pre získanie preukazov pôvodu pre šteňatá je buď členstvo v SHK alebo uzavretá platná zmluva s SHK o poskytovani chovateľského servisu.
  • Každý člen SHK je pri chove povinný dodržiavať ustanovenia chovateľského poriadku, vydaného SHK.

SHK organizuje

  • zvyčajne dvakrát ročne výcvikové tábory, klubovú a špeciálnu výstavu.
  • zvody mladých hovawartov a bonitácie, ktoré sú podmienkou pre zaradenie psa / suky do chovu.
 
© 2009-2020 Slovenský hovawart klub. Všetky práva vyhradené.