` Poplatky | Slovenský hovawart klub

Poplatky

Výška poplatkov

Poplatky SHK je potrebné uhrádzať podľa Aktuálneho cenníka Poplatkov SHK.

Ako zaplatiť poplatok

Bankové údaje

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Forma: prevodom z účtu na účet

 

Pri každej platbe uveďte správny variabilný symbol:

 • členské - 9999
 • jarný výcvikový tábor - 1101
 • letný výcvikový tábor - 1102
 • zvod mladých - 3300
 • bonitácia - 4400
 • výcvik - 5500
 • skúšky, preteky - 6600
 • krycí list - 7700

Pri prevode dodržiavajte prosím tieto pravidlá:

 1. Do správy pre prijímateľa / účel platby uveďte Vaše meno (členom klubu ste Vy, nie Váš pes!)
 2. V žiadnom prípade neuhrádzajte poplatky poštovou poukážkou C (na adresu) alebo vkladom v hotovosti na účet (v takomto prípade väčšinou nie je možné identifikovať platcu)
 3. Pri úhrade nikdy neuhrádzajte rôzne platby jednou sumou.
 
© 2009-2020 Slovenský hovawart klub. Všetky práva vyhradené.