` Poradca chovu SHK | Slovenský hovawart klub
 
 
English Deutsh
 
 
Vitajte na oficiálnej stránke SHK
Verzia pre tlač

Poradca chovu SHK

30.5. 2013

Vážení členovia, na základe uznesienia z Členskej schôdze - 26.4.2013 - Dolný Kubín, Slovenský hovawart klub ku dňu 1.6.2013 prechádza na NOVÝ POSTUP VYHODNOCOVANIA RTG DBK a DLK. Vyhodnocovanie bude vykonávať výhradne MVDr. Ivan Pašek - Zvieracia klinika Pašek (Orešianska 1A, 917 01 Trnava).

Snímok je možné nechať spraviť aj na inom veterinárnom pracovisku. Príslušný veterinárny lekár potom snímok označí (skratkou plemena - HW, menom a zápisným číslom psa) a zašle spolu s originálom rodokmeňa rentgenovaného jedinca na vyhodnotenie MVDr. Pašekovi.

Rovnako je možné nechať snímok vyhotoviť priamo u MVDr Pašeka (nutné objednať sa vopred).

Výsledok rtg  spolu s rodokmeňom so zapísaným výsledkom bude majiteľovi zaslaný na dobierku.

Cena za vyhodnotenie rtg DBK je 10 EUR, vyhodnotenie rtg DLK rovnako 10 EUR.

Cenu za zhotovenie snímky si určujú veterinárni lekári individuálne.

Úhradu za vyhodnotenie je možné vykonať aj prevodom na účet.

V súvislosti s novým postupom prosíme o súčinnosť najmä chovateľov, aby včas upozornili majiteľov svojich odchovov na túto skutočnosť.

V sporných prípadoch je odvolacím veterinárnym lekárom Prof. MVDr. Ledecký, pôsobiaci na Veterinárnej klinike v Košiciach.

 

27.5.2012

Pripomíname chovateľom povinnosť hlásiť do 7 dní krytie a narodenie šteniatok príslušnému Výkonnému poradcovi chovu, od ktorého Vám bol vydaný krycí list. Resp. v prípade krycieho listu vydaného pred 20.5.2012 môžete krytia a vrhy nahlasovať HPCH (Michaela Červeňová, #do_ea_ksZbulk-trawavoh:acdaropynvalh, 0907 696 113).

16.5.2012

Vážení chovatelia, v zmysle výsledkov volieb z VČS Bojnice a z dôvodu plynulejšiemu prechodu na nový systém Chovateľského kolégia, Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia (Žiadosť o vydanie krycieho listu) po 20.5.2012 prosím zasielajte už výkonným poradcom chovu: Mgr. Martina Babíková#do_ea_ksAbulk-trawavoh:2acdarop, tel: : 0905 276 915, 0911175 573, Pavel Kuskaporadca1@hovawart-klub.sk , tel:0903 100 271.

Na žiadosti používajte nové tlačivo Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia (krycieho listu). 15.4.2012

OZNAM PRE CHOVATEĽOV:  Od 1.11.2011 platí novelizovaný zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Jedince narodené po 1.11.2011 musia byť označené mikročipom. V zmysle Uznesenia č. 2012/4 zo zasadnutia Prezídia SKJ konaného v Bratislave 1.3.2012 sme Slovenskej kynologickej jednote oznámili, že  chovatelia združení v Slovenskom hovawart klube budú od 16.4.2012 prostredníctvom svojho spôsobilého veterinárneho lekára označovať jedince čipovaním. Podľa vyššie uvedeného Uznesenia sa chovateľ môže rozhodnúť pre duálne označenie, t.j. čipovanie a tetovanie. V prípade, že sa chovateľ rozhodne len pre povinné čipovanie, musí mať pri odbere šteniat k dispozícii čítačku čipov. Výbor SHK 

15.3.2012

Nakoľko tento rok nebolo  z neznámych dôvodov niekoľko krycích listov doručených adresátom, posielam už všetky zásielky a krycie listy doporučene. Prosím preto majiteľov chovných súk a chovateľov, ktorým oznámim mailom odoslanie KL, aby mi obdržanie KL mailom aj potvrdili, eventuálne pokiaľ do týždňa po oznámení jeho odoslania tento neobdržia - toto obratom oznámili!!!! Ďakujem, Škvařilova Ell. PCH

15.3.2012

Majitelia plemenníkov, ktorí by radi umožnili svojim psom krytie v zahraničí, im musia nechať urobiť očné vyšetrenie zamerané na prítomnosť dedičných očných chorôb na niektorej zo slovenských kliník, kde im vystavia protokol o absolvovaní očného vyšetrenia a výsledok  tohoto vyšetrenia. Na týchto vyšetreniach trvajú najmä Rakúsko a RZV (Nemecko), hoci s nimi nie všetky štáty súhlasia, nakoľko sa ale v roku 2011 viacero štátov (hlavne z bývalého východného bloku) na dňoch IHF nezúčasnilo, toto rozhodnutie bolo odhlasované a spominané dva kluby sa nim riadia. Pch

 

Starostlivosť o suku a šteňatá

 

Farebné kombinácie hovawartov

 

Návrhy poradcu chovu SHK

 

 

 

 

 
 
nové
© 2009-2020 Slovenský hovawart klub. Všetky práva vyhradené.