` Poplatky | Slovenský hovawart klub
 
 
English Deutsh
 
 
Vitajte na oficiálnej stránke SHK
Verzia pre tlač

Poplatky

Výška poplatkov

Poplatky SHK je potrebné uhrádzať podľa Aktuálneho cenníka Poplatkov SHK.

Ako zaplatiť poplatok

Bankové údaje

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Forma: prevodom z účtu na účet

 

Pri každej platbe uveďte správny variabilný symbol:

 • členské - 9999
 • jarný výcvikový tábor - 1101
 • letný výcvikový tábor - 1102
 • zvod mladých - 3300
 • bonitácia - 4400
 • výcvik - 5500
 • skúšky, preteky - 6600
 • krycí list - 7700

Pri prevode dodržiavajte prosím tieto pravidlá:

 1. Do správy pre prijímateľa / účel platby uveďte Vaše meno (členom klubu ste Vy, nie Váš pes!)
 2. V žiadnom prípade neuhrádzajte poplatky poštovou poukážkou C (na adresu) alebo vkladom v hotovosti na účet (v takomto prípade väčšinou nie je možné identifikovať platcu)
 3. Pri úhrade nikdy neuhrádzajte rôzne platby jednou sumou.
 
 
nové
© 2009-2020 Slovenský hovawart klub. Všetky práva vyhradené.